DLACZEGO MASZ PROBLEMY ZE STAWEM SKRONIOWO-ŻUCHWOWYM I CO MOŻE O TYM ŚWIADCZYĆ?

Staw skroniowo – żuchwowy (SSŻ) jest ruchomym połączeniem w obrębie czaszki. To jeden z najczęściej eksploatowanych stawów w naszym ciele. Używamy go na co dzień podczas mówienia, jedzenia, śpiewania, żucia gumy, ziewania czy zaciskania zębów . Patologie w stawach skroniowo – żuchwowych są bardzo powszechnym schorzeniem (jednak często pozostają niezdiagnozowane!) , gdyż objawy ze strony SSŻ nie są jednoznaczne i naśladują symptomy wielu innych dolegliwości chorobowych.

JAK MOGĄ OBJAWIAĆ SIĘ ZABURZENIA W OBRĘBIE STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO ?
• napięcie mięśni żucia
• ból w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego
• migrenopodobne bóle głowy
• klikanie / trzaskanie /zgrzytanie podczas otwierania ust
• ból twarzy
• bóle za gałką oczną, uczucie wysadzania oka z oczodołu,
• problemy z szerokim otwarciem ust,
• szczękościsk
• zaburzenia toru ruchu żuchwy
• ból podczas żucia, gryzienia, ziewania
• „twarz kwadratowa” w wyniku przerostu mięśni żucia
• bóle zdrowych zębów
• zaciskanie, zgrzytanie zębami (bruksizm)
• destrukcja szkliwa – nadmierne starcie koron i zębiny (obniżenia wysokości zwarcia)
• krwawienia z dziąseł
• blokowania w stawie skroniowo-żuchwowym (niemożliwy ruch otwarcia lub zamknięcia ust)
• ból szyi, sztywność karku
• ból ucha, szumy uszne

Powyżej przedstawione objawy mogą występować jednocześnie. Przy długotrwałych dolegliwościach ze strony stawów skroniowo-żuchwowych ból może rozprzestrzenić się na odległe rejony ciała.

CO POWODUJE TMD?
Zwykle mamy do czynienia z kombinacją kilku czynników, które w różnym stopniu przyczyniają się do powstawania TMD (temporomandibular disorders – zaburzenia skroniowo-żuchwowe).

Wyróżniamy wiele przyczyn TMD, które możemy podzielić na kilka grup:
URAZ – rozumiany jako każda siła przyłożona do struktur żucia, która przekracza siłę normalnego obciążenia funkcjonalnego:
– uderzenia w twarz, w tył głowy, podbródek, szczękę
– urazy szyi np. uraz typu whiplash (smagnięcia biczem) podczas wypadku samochodowego
– złamania szczęki

MIKROTRAUMA – trwałe lub powtarzające się niekorzystne obciążenie układu żucia:
– przyzwyczajenia, parafunkcje: gryzienie warg, obgryzanie paznokci, skórek, ssanie policzków, gryzienie przedmiotów np. ołówka itp., zaciskanie zębów, podpieranie brody na rękach
– długotrwałe żucie gumy
– nieprawidłowa postawa (zła postawa może powodować przeciążenia wielu stawów, w tym stawów skroniowo-żuchwowych; z czasem konsekwencje zaniedbania postawy mogą być równie szkodliwe jak bezpośredni uraz)
– przedłużone otwarcie ust przy np. zabiegu dentystycznym np. usunięcie „ósemek”

ZABURZENIA OKLUZJI (relacji pomiędzy zębami):
– wady zgryzu np. przedni otwarty zgryz, zgryz krzyżowy jednostronnie
– braki zębowe
– zaburzenia okluzji np. po wypełnieniu zęba lub implancie

CZYNNIKI ANATOMICZNE / SZKIELETOWE
np. retrogenia (tyłożuchwie), hipoplazja żuchwy – nieprawidłowo mała żuchwa

CZYNNIKI PSYCHOSPOŁECZNE:
– nasilony stres fizyczny i emocjonalny, niepokój (niektórzy pacjenci nieświadomie zaciskają lub zgrzytają zębami (bruksizm) jako fizyczna reakcja organizmu na zwiększony stres
– brak umiejętności radzenia sobie ze stresem
– depresja

CZYNNIKI PATOFIZJOLOGICZNE
hipermobilność